Disposem de manipuladors de grua homologats i amb formació específica per diversos sectors d’activitats.

Share This Story, Choose Your Platform!