Vehicles especialitzats en el bombeig de formigó (diversitat d’alçades fins a 47 m).

Share This Story, Choose Your Platform!